Support: (+84) 28 7308 5885 - (Ext) 303 or 310

HRC tổ chức cuộc họp với ban cố vấn quốc tế

25 tháng 11, 2019

Vào các ngày 21-22 tháng 11 năm 2019, hội đồng cố vấn quốc tế của HRC (bao gồm GS. Robert Norman [Viện nghiên cứu Robinson, Đại học Adelaide], GS. Catherine Racowsky [Trường Y Havard, Chủ tịch hiệp hội ASRM], GS. Johannes Evers [Đại học Maastricht, Cựu trưởng ban biên tập của tạp chí Human Reproduction] và GS. Ernest Ng [Đại học Hong Kong]) đã có cuộc họp quan trọng với HRC tại Bệnh viện Mỹ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chúng tôi đã thảo luận về chiến lược trong tương lai để giúp HRC đạt được những thành tựu tốt hơn trong hành trình nghiên cứu của mình. had an important meeting with HRC staff at My Duc Hospital, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

You might be interested in …