Support: (+84) 28 7308 5885 - (Ext) 303 or 310

Các lĩnh vực nghiên cứu

Hỗ trợ Sinh sản

Sản phụ khoa

Nhi khoa

Di truyền – bệnh di truyền