Support: (+84) 28 7308 5885 - (Ext) 303 or 310

Trung tâm nghiên cứu HOPE và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học

25 tháng 1, 2021

Ngày 13/01/2021, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Trung tâm Nghiên cứu HOPE – Bệnh viện Mỹ Đức và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hợp tác nghiên cứu khoa học. Biên bản ghi nhớ là một bước thiết yếu trong việc cung cấp một kế hoạch hành động ban đầu; nó cũng thiết lập các điều kiện hợp tác chung mà các Bên có thể làm việc cùng nhau vì lợi ích của nghiên cứu khoa học dựa trên nguyên tắc hợp tác chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, và thực hiện công việc liên quan đến dự án nghiên cứu khoa học.

You might be interested in …