Support: (+84) 28 7308 5885 - (Ext) 303 or 310

HRC xuất bản Báo cáo Thường niên 2020

9 tháng 4, 2021

Từ đầu năm 2020, HRC bắt đầu phát hành BCTN. Báo cáo thường niên đầu tiên được công bố vào tháng 3 năm 2020. (Báo cáo thường niên 2019)

HRC ra mắt Báo cáo thường niên 2020 vào cuối tháng 3/2021 trực tuyến và bản in vào tháng 4/2020

Bất chấp những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2020 tiếp tục là một năm thành công của HRC với 27 công bố quốc tế, hầu hết đều được đăng trên tạp chí Q1. Không những thế, nhiều nghiên cứu của HRC đã gây được tiếng vang trong giới hàn lâm y học thế giới và đóng góp những hiểu biết mới cho y học trong lĩnh vực y học sinh sản.

Báo cáo thường niên 2020 có thể được đọc/tải xuống trên http://hoperesearchcenter.vn/file/upload/annualreport/hrc-annual-report-final.pdf

You might be interested in …