Support: (+84) 28 7308 5885 - (Ext) 303 or 310

Trung tâm nghiên cứu HOPE và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học

25 tháng 1, 2021 Ngày 13/01/2021, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Trung tâm Nghiên cứu HOPE – Bệnh viện Mỹ Đức và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã diễn […]

Read More